Sæt det gode arbejdsliv i centrum
Sæt det gode arbejdsliv i centrum

Det betaler sig

Forskning har vist, at trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen kan ses på bundlinjen: Lavere sygefravær og fastholdelse af medarbejdere bidrager til bundlinjen, og medarbejderne arbejder mere effektivt, når de trives og samarbejder godt. Jeg tilbyder rådgivning og kurser til ledelsen og arbejdsmiljøprofessionelle. Se mere her om hvad jeg tilbyder under eksempler på ydelser, og se, hvilke processer jeg tilbyder jer under det indledende møde og typiske forløb.

Det betaler sig

Forskning har vist, at trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen kan ses på bundlinjen: Lavere sygefravær og fastholdelse af medarbejdere bidrager til bundlinjen, og medarbejderne arbejder mere effektivt, når de trives og samarbejder godt. Jeg tilbyder rådgivning og kurser til ledelsen og arbejdsmiljøprofessionelle. Se mere her om hvad jeg tilbyder under eksempler på ydelser, og se, hvilke processer jeg tilbyder jer under det indledende møde og typiske forløb.

Jeg har igennem et par år arbejdet sammen med Susie på lidt større projekter med fokus på organisations- og lederudvikling. Susie er meget kompetent og bibringer forståelse og lyst til forandringer hos de medarbejdere, der har været involveret. Som samarbejdspartner er Susie tillidsfuld og åben og har altid styr på processen.

 

Hanne Christensen, Chefkonsulent, Projekthuset Aron

www.projekthusetaron.dk

“Imens Susie arbejdede som arbejds-og erhvervspsykolog i COWI, havde jeg fornøjelse af at sparre med Susie om, hvordan jeg som divisionsdirektør kunne arbejde med at udvikle det psykiske arbejdsmiljø på vores fælles arbejdsplads. Jeg oplevede, at Susie havde et stor overblik over både den grundlæggende regulering (APV), den undersøgelsesmetode vi anvendte og tolkningen af de resultater, vi fik ud af undersøgelsen. Vigtigst for mig var at få sparring om, hvordan jeg selv kunne påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Både i min kommunikation og i den proces, jeg tilrettelagde vores processer om ledelse- og medarbejderudvikling. Her hjalp Susie mig til at se, hvad jeg havde mulighed for at påvirke qua min egen kommunikation og hvad vi skulle ændre i dialogprocesser mellem ledelse og medarbejdere og kolleger imellem.”

 

Helle Vang Andersen, Divisionsdirektør COWI A/S
www.cowi.com

Indledende møde

Formålet med det indledende møde er at skræddersy ydelsen til netop jeres problemstilling, mål og organisationskultur og at sikre, at relevante personer får det rette medansvar i forhold til at gennemføre forløbet.

 

For at få god effekt af indsatsen er det vigtigt at inddrage alle interessenter på det indledende møde. På mødet aftaler vi mål for indsatser, tidsforløb og metoder. Rollefordelingen mellem parterne fastlægges, herunder min rolle, og vi lægger plan for kommunikationen mellem partnerne og øvrige interessenter.

Typiske forløb

Et typisk forløb vil vare to – seks måneder. Møderækken vil variere efter problemstillingen. Der kan være tale om først at undersøge problemstillinger gennem fx interviews eller spørgeskema. Eller undersøgelsen kan foregå gennem afholdelse af workshops, der kan føre frem til handleskridt i den ønskede retning på organisations- leder, teams og individplan. Jeg har omfattende erfaring i at lede sådanne processer fra store og små virksomheder, private som offentlige.

Der kan være mødeforløb med løbende sparring til ledergruppen, til Trio´en (ledere og tillidsvalgte), eller fx til en styregruppe med repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne.

Der kan indgå undervisningsforløb efter behov – fx undervisning til ledelsen, til tillidsvalgte, eller til medarbejdere, der fungerer som aktører med særlige roller.

Eksempler på mine
erhvervspsykologiske ydelser
Eksempler på mine
erhvervspsykologiske ydelser

Håndter stress

 

Langvarig stress giver risiko for alvorlig sygdom fysisk og psykisk. Jeg tilbyder hjælp til at forebygge stress på arbejdspladsen, og jeg tilbyder individuel behandling af stress til ledere og medarbejdere. F.eks. kan jeg undervise og rådgive ledere og tillidsvalgte i, hvordan man håndterer stress ved hjælp af tilrettelæggelse af arbejdet og ved at give særlig støtte til de medarbejdere, som er i risiko for stress.

 

En del af forebyggelsen handler om at få opbygget en robust arbejdskultur. Herunder tilbyder jeg blandt andet kurser for alle ansatte med henblik på, hvordan man som kollega kan spotte og hjælpe med stress.

 

 

 

Se mere om stress på arbejdspladsen her …

 

Få hjælp til håndering af stress på arbejdspladsen

 

Virtuel ledelse

 

Som virtuel leder har du medarbejdere på en anden geografisk lokation. Den fysiske kontakt må vige for en kommunikation gennem virtuelle medier som mail, telefon, sociale medier mv. Min forskning viser, at nogle medarbejdere kan føle sig isoleret, uden for indflydelse og uretfærdigt behandlet. Teams imellem kan der udvikle sig samarbejdsproblemer. Tilliden til lederen kan blive udfordret.

 

Jeg tilbyder hjælp til at håndtere typiske udfordringer som virtuel leder, herunder især opbygning af samarbejdet, kommunikation og oplevelsen af fællesskab. Og jeg tilbyder individuel hjælp til dig som leder for at forebygge stress i denne udfordrende funktion.

 

 

Se mere om virtuel ledelse og arbejdsmiljø her …

 

Få hjælp til dine udfordringer som virtuel leder

 

Håndter sexchikane

 

Sexchikane på arbejdspladsen er handlinger af seksuel art, fysisk eller psykisk, som opleves krænkende for den berørte. F.eks. kys, kram, sjofle vittigheder, seksuel udspørgen. Sexchikane, der ikke stoppes, kan give risiko for sygefravær, angst og depression.

 

Jeg tilbyder fx at rådgive ledelsen i forebyggelsen og at håndtere opståede tilfælde. Det handler bl.a. om at udarbejde retningslinjer samt skabe fora, man kan gå til og få hjælp, når man oplever sexchikane.

 

 

Se mere om sexchikane på arbejdspladsen her …

 

Få hjælp til at håndtere sexchikane på arbejdspladsen

 

Udbyg samarbejdet

 

Jeg tilbyder hjælp til at udvikle samarbejdet på arbejdspladsen, og dermed at forebygge eskalerende konflikter. Jeg tilbyder også hjælp til at løse opståede konflikter på arbejdspladsen.

 

Udvikling af samarbejdet handler først og fremmest om, at få skabt en organisation, hvor der er plads til jævnlige dialoger om, hvordan det går, og hvordan folk trives i organisationen, og at få handlet på de forslag til bedre samarbejde, der kommer fra medarbejderne.

 

 

Se mere om samarbejde og konflikthåndtering her …

 

Få hjælp til at udbygge samarbejdet på arbejdspladsen

 

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

 

Jeg tilbyder undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og/eller kortlægning af psykisk APV. Det er meget vigtigt at tilrettelægge sådanne undersøgelser professionelt. I modsat fald kan undersøgelserne gøre mere skade end gavn, og give anledning til konflikter.

Undersøgelserne kan fx foretages gennem interviews eller spørgeskema. Eller kortlægningen kan foretages på åbne workshops.

 

 

Se mere om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø her …

 

Få hjælp til undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø

 

Få trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen, reducer sygefravær. Fasthold og motiver værdifulde medarbejdere og få samtidig glæde af en bedre bundlinje.

Hør hvordan jeg kan skabe resultater for jer.

Få trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen, reducer sygefravær. Fasthold og motiver værdifulde medarbejdere og få samtidig glæde af en bedre bundlinje.

Hør hvordan jeg kan skabe resultater for jer.