Samarbejde og konflikt

Samarbejde og konflikt

Hvad er samarbejde?

Samarbejdet på en arbejdsplads er afgørende for en virksomheds produktivitet og indtjening. Det er samarbejdet om arbejdsopgaverne, der gør den store forskel for en effektiv produktion, og det er samarbejdet mellem kolleger omkring meningsfulde mål, der giver arbejdsglæde, når det lykkes. Glæden ved at være sammen om noget betydningsfuldt.

 

Forskningen har vist, at for at samarbejdet skal få den positive betydning for arbejdsglæden, er det vigtigt, at man er enige om, hvad kernearbejdsopgaven er, og at samarbejdet foregår tillidsfuldt og retfærdigt. Nogle kalder det tillidsfulde og retfærdige samarbejde om kerneopgaven for ”virksomhedens sociale kapital”.

Hvad er konflikt?

En konflikt er jf. Center for Konfliktløsning ”en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker”. Konflikter drejer sig altid om en sag, dvs. noget vi er uenige om eller ser forskelligt på. Konflikten påvirker en relation mellem minimum to personer.

 

Konflikter kan være konstruktive og skal derfor ikke undgås for enhver pris. En konflikt kan være tegn på noget vigtigt, der skal udvikles på arbejdspladsen. Når der lyttes til parterne, kan der findes kompromis, som kan forbedre forhold på arbejdspladsen. Men lyttes der ikke, kan konflikten vokse og blive destruktiv.

Hvad er samarbejde på en arbejdsplads?

Samarbejdet på en arbejdsplads er samarbejdet om virksomhedens kerneopgaver. Det tillidsfulde og retfærdige samarbejde om arbejdsopgaverne har stor betydning for arbejdsglæde og trivsel, og kaldes også for ”virksomhedens sociale kapital”.

Hvad er symptomerne på en konflikt

Første tegn er fornemmelse af spænding eller utilfredshed hos en eller begge parter.  Løses uoverensstemmelsen ikke, er der risiko for, at konflikten eskalerer, hvilket illustreres ved nedenstående konflikttrappe, der viser, at fra i starten at tale om en sag, går man efterhånden over til at se hinandens person og væremåde som problemet. Senere opgives det at tale sammen, så man er helt overladt til hinandens negative fjendebilleder og kamp mod hinanden. 

 

I værste fald kan der på arbejdspladsen danne sig grupper for og imod hver af parterne, og der er risiko for at arbejdspladsen kan blive gennemsyret af mobning, dvs. bevidst og gentagen chikane af hinanden.

Hjælp til samarbejde og konflikthåndtering

 

Jeg tilbyder hjælp til at udvikle samarbejdet på arbejdspladsen, og dermed at forebygge eskalerende konflikter. Jeg tilbyder også hjælp til at løse opståede konflikter på arbejdspladsen.

 

Udvikling af samarbejdet handler først og fremmest om, at få skabt en organisation, hvor der er plads til jævnlige dialoger om, hvordan det går, og hvordan folk trives i organisationen, og at få handlet på de forslag til bedre samarbejde, der kommer fra medarbejderne.

 

Konfliktløsning handler først og fremmest om at hjælpe parterne til at adskille sag og relation. Der er oftest noget i samarbejdet om arbejdsopgaverne, som man er uenig om. Ved af finde holdbare løsninger på den sag, man startede med at være uenig om, kan man forbedre relationen mellem parterne.

 

Ja, tak til rådgivning om samarbejde og konflikt