Virtuel ledelse og arbejdsmiljø

Virtuel ledelse og arbejdsmiljø

Hvad er virtuel ledelse

Virtuel ledelse er at lede teams og medarbejdere, der sidder på en anden geografisk lokation end du selv, og måske også er spredt geografisk i forhold til hinanden. Denne organisering betyder, at den fysiske kontakt med hinanden må vige for en kommunikation, der er baseret på virtuelle medier som mail, telefon, sociale medier mv.

Hvad er udfordringerne i arbejdsmiljøet?

Virtuel organisation har typiske udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, herunder især samarbejde, kommunikation og oplevelsen af fællesskab.

Tag en snak med mig om jeres udfordringer

Hjælp til at forebygge og håndtere udfordringerne i den virtuelle organisation

På baggrund af min forskning i virtuel ledelse, kan jeg tilbyde at undervise og coache virksomhedens ledere i forhold til at forebygge og håndtere de typiske risici i den virtuelle organisation, herunder hvordan man kan styrke:

  • samarbejdet mellem lederen og medarbejderne,
  • samarbejdet i og mellem teams samt i forhold til enkeltsiddende medarbejdere.
  • kommunikationen i og mellem teams samt øge oplevelsen af fællesskab, uden selv at gå ned med stress som leder
  • Det handler bl.a. om
    • at udøve situationsbestemt ledelse
    • om meget bevidst brug af og investering i virtuelle medier og om god planlægning af de virtuelle møder
    • om information og en kommunikation, der bygger på værdibaseret ledelse, herunder anerkendende feedback, tillid og retfærdige processer, herunder at inddrage de forskellige medarbejdere i at finde gode løsninger.

Bog og video om virtuel ledelse og arbejdsmiljø

Bogen: Virtuel ledelse og arbejdsmiljø – i praksis, er skrevet af mig i samarbejde med forskere fra SDU og CBS og finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden. I bogens kapitel 5 finder du en praktisk guide. 

Hjælp til virtuel ledelse og arbejdsmiljø

Jeg tilbyder at undervise og coache virksomhedens ledere i forhold til typiske arbejdsmiljørisici i den virtuelle organisation, herunder f.eks. samarbejdet mellem lederen og medarbejderne, i og mellem teams og i forhold til enkeltsiddende medarbejdere.