Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

Jeg tilbyder undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og/eller kortlægning af psykisk arbejdspladsvurdering (psykisk APV), hvilket jeg har stor erfaring indenfor.

Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø

Jeg tilbyder undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø og/eller kortlægning af psykisk arbejdspladsvurdering (psykisk APV), hvilket jeg har stor erfaring indenfor.

Det er meget vigtigt at tilrettelægge sådanne undersøgelser professionelt. I modsat fald kan undersøgelserne gøre mere skade end gavn, og være anledning til konflikter. Undersøgelser kan f.eks. gennemføres som interviews eller særlige spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Eller kortlægningen kan foretages på åbne workshops.

Mål, ansvar og plan

I alle tre metoder er det vigtigt først at afklare formålet med undersøgelsen, hvordan resultater vil blive opsamlet og af hvem, samt hvordan handleplaner vil blive besluttet og gennemført. Kun gennem denne information kan man sikre sig, at respondenterne er motiveret for at svare, da de kan se, hvordan deres besvarelse kan bidrage i det store billede.

Forskelle mellem de tre metoder

Fordelen ved spørgeskema er, at man kan spørge mange på én gang, og få et overordnet overblik over, hvad der fungerer godt og mindre godt. Respondenterne kan forblive anonyme i resultatopsamlingen, hvilket kan være en fordel, når man gerne vil have folk til give sine meninger ærligt til kende.  For at kunne handle på spørgeskemaresultater er man bagefter nødt til fx på møder med medarbejderne at spørge ind til, hvad respondenterne ønsker der skal gøres ved de problemer, de fremhæver.

 

Interviews har den fordel, at man kan høre baggrunden for svarene, og spørge ind til forbedringsforslag, og der kan komme flere konkrete detaljer med, så det er nemmere at forstå, hvad der tales om.  Også interviews kan være anonyme, når man anonymiserer opsamlingen. 

 

Fordelen ved fælles undersøgelse på åbne workshops er, at mange hører det samme, så alle bedre forstår, hvad der tales om. På åbne workshops kan man også sammen aftale handleplaner, hvorved der er større chance for, at der bredt set bliver bakket op om handleplaner. Kortlægning på åbne workshops, kræver, at der er en vis tillid til hinanden i forvejen, så folk tør stå frem og sige, hvad de mener, i forventning om, at der bliver lyttet, og deres udtalelser bliver respekteret. Der skal være en klar styring, og i starten af mødet en god information om, hvad der skal tales om, og det er vigtigt på forhånd at lave regler for, hvordan kommunikationen på workshops skal foregå, og der skal være en klar styring, så indlæg og diskussioner foregår gennem konstruktiv dialog. 

 

Jeg er trænet i og har stor erfaring i at styre sådanne undersøgelsesprocesser.

Ja, tak til rådgivning om undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø