Anerkendelse, etik, indsigt
Anerkendelse, etik, indsigt

Min erfaring spænder fra det arbejdspsykologiske til det individuelt terapeutiske

Anerkendelse, etik og indsigt er nøgleordene i mit arbejde. Mine opgaver er drevet frem af stærke værdier om respekt og ærlighed. Mit omfattende kendskab til arbejdslivet fra mine opgaver i en række forskellige brancher og mine evidensbaserede metoder til det individuelt terapeutiske arbejde giver mig en særlig indsigt, der sikrer at jeg har begge perspektiver med og dermed fremmer væsentlige og varige forbedringer, hvad enten det er på arbejdet eller handler om personlig udvikling hos den enkelte person.

Få troværdig og kvalificeret hjælp

Autoriseret psykolog og godkendt specialist
Uddannelse: Cand. Psych, Københavns Universitet 1992

Telefon: 41 76 11 48
E-mail: sk@a-praksis.dk
Se mere på
LinkedIn

Få troværdig og kvalificeret hjælp

Autoriseret psykolog og godkendt specialist
Uddannelse: Cand. Psych, Københavns Universitet 1992

Telefon: 41 76 11 48
E-mail: sk@a-praksis.dk
Se mere på
LinkedIn

Værdier

Mit arbejde bæres oppe af respekt og anerkendelse. Respekt for at vi alle er forskellige. En anerkendelse, der tager udgangspunkt i, at alle har kompetencer og muligheder. Mit fokus er på det gode samarbejde, hvor vi i fællesskab arbejder frem mod den ønskede tilstand, og opbygger en tryghed, hvor det bliver naturligt, at du/I også giver mig feedback, hvis du/I ønsker ændringer. Kun på den måde kan vi opnå de resultater, vi ønsker.

 

Jeg er lyttende og har forståelse for, at man kan føle sig forvirret og sårbar. Samtidig er jeg skarp til at analysere og udfordre tilpas, så udviklingen bæres frem. Det er vigtigt for mig, at resultatet er hjælp til selvhjælp, så resultatet bliver at du/I oplever at have fået styrke, redskaber og tillid til at se muligheder fremadrettet for, hvad du/I selv kan gøre, og hvordan du/I kan holde fast.

Etik

Som autoriseret psykolog følger jeg de Nordiske Etikregler og har fuld tavshedspligt. Jeg følger EU´s GDBR -regler. Jeg skriver bl.a. en del noter, som jeg bevarer forsvarligt, og som du/I altid vil være velkomne til at få indsigt i. Jeg efteruddanner mig løbende og søger sparring fra kompetente kolleger. Jeg vil gerne være på forkant med udviklingen, og bidrager derfor også til et forskningsprojekt som deltager i Københavns Universitets forskning i psykoterapi.

Susie Kjær / Anerkendende Psykologpraksis
er medlem af:

 

Dansk Psykolog Forening

Selvstændige psykologers sektion

CV

 

2018 – nu Anerkendende Psykologpraksis – selvstændig praksis. Her arbejder jeg som psykolog for  individuelle klienter, par og grupper med udgangspunkt i emner som stress, depression, angst og kriser. Derudover deltager jeg i et arbejdsmiljøforskningsprojekt om uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdet, og har arbejdspsykologiske opgaver bl.a inden for seksuel chikane på arbejdet.

 

2008- 2018 COWI A/S Seniorkonsulent psykisk arbejdsmiljø. Her arbejdede jeg som proceskonsulent på en række forskellige problemstillinger på store og små private virksomheder, offentlige virksomheder samt i organisationer og foreninger.  Emnerne har været f.eks. stress og det grænseløse arbejde, virtuel ledelse, mobning, samarbejde, arbejdsulykker og undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Sideløbende hermed havde jeg individuelle terapeutiske samtaler med medarbejdere, fortrinsvis omkring stress.  Jeg gennemførte samtidig en række forskningsprojekter inden for psykisk arbejdsmiljø og skrev bog om at være virtuel leder, dvs. have medarbejdere på geografisk afstand.

 

2003- 2008 Orbicon A/S  Konsulent psykisk arbejdsmiljø

 

1994 –2003 BST Storstrøm Nord, Næstved Konsulent psykisk arbejdsmiljø

 

1992- 1994 Privatpraktiserende psykolog, underviser i psykologi på HF og 9. klasse for voksne og underviser på Farmaceuthøjskolen i Organisation og Ledelse.

 

Se mere på LinkedIn

Kunder

Gennem mine tidligere ansættelser har jeg udført opgaver for følgende:

 

Private virksomheder:

Mærsk, ARLA, Toms, SAS, Danmarks Radio, Ib Andresen Industri, Kemp & Lauritzen, Dong, HP, Statoil, Nordea Liv og Pension, Brenntag Nordic, Sanistål, Alfa Laval, Oripharm, Prosa, PFA, Prescriba, Ærø Færge.

 

Offentlige virksomheder:

Kommuner: Odense, Aarhus, København, Lolland, Kerteminde, Esbjerg, Vejle, Ikast- Brande, Jammerbugt, Åbenrå, Aalborg, Silkeborg, Halsnæs, Ringsted, Faurskov, Køge, Tårnby og Slagelse.

 

Arbejdstilsynet, Københavns Universitet, Kulturstyrelsen, Region Nordjylland, Herlev Hospital, Kofoedsminde, Rigspolitiet, Fyns Politi, Metroselskabet, Kriminalforsorgen.

 

Organisationer/foreninger

LOF Øresund, Center for Døve, Hotel Nyborg Strand, Alka Forsikring, Nordjyske Medier, EU, Danida. BAR Service, Bar Transport, BAR Industri og Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Min arbejdsmiljøforskning

 

2018 – 2021

Uønsket seksuel opmærksomhed fra kolleger og ledere, Arbejdsmiljøforskningsfonden, Projektmedarbejder

 

2014 – 2018

Uønsket seksuel opmærksomhed i omsorgsarbejde, projektmedarbejder

 

2013 – 2017

Intervention med arbejdsmiljøøkonomi, Arbejdsmiljøforskningsfonden, projektmedarbejder

 

2013 – 2016

Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital, Arbejdsmiljøforskningsfonden, projektleder

 

2013 – 2016

Virksomhedens økonomiske omkostninger og gevinster ved intervention i arbejder og deres betydning for arbejdsmiljøet, Arbejdsmiljøforskningsfonden, projektmedarbejder

 

2008 – 2011

Det grænseløse arbejdes grænseløshed, Arbejdsmiljøforskningsfonden, projektleder.

 

Du kan orientere dig om forskningsprojekterne på Arbejdsmiljøforskningsfondens hjemmeside her … 

Virtuel ledelse & arbejdsmiljø bind 1
Virtuel ledelse & arbejdsmiljø bind 2

Virtuel Ledelse og Arbejdsmiljø – Bind 2 – I Praksis

(2016) i samarbejde med Hjalager AM, Larsen HH og Mulvad T.

 

Download bogen som PDF her …

Virtuel ledelse & arbejdsmiljø bind 2

Mine artikler

 

2020

Onset of workplace sexual harassment and subsequent depressive symptoms
and incident depressive disorder in the Danish workforce
Download artiklen her …

 

Det virtuelle arbejde var i forvejen i vækst,
Finansforbundet
Download artiklen her …

Se video her …

2018

Seksuel opmærksomhed fra borgere
– en arbejdsmiljøguide, i samarbejde med Nielsen MBD, Madsen IEH, Adrich P.T. og Folker AP
Download artiklen her …

Seksuel opmærksomhed fra borgere

2017

Sexual Harassment in care work – dilemmas and consequences i BMC Public Health, i samarbejde med Friborg MK, Hansen JV, Aldrich PT, Folker AP, Nielsen MBD og Ruglies R.
Download artiklen her …

 

2016

Sådan sikrer du trivsel på distancen i Lederne
Download artiklen her …

 

2016

Skab nærvær! i FTF- Nyhedsbrev i samarbejde med Knudsen, FB
Download artiklen her …

 

2016

Din chef rykker længere væk i DJØF-bladet

 

2016

Virtuel Ledelse på Videnscenter for Arbejdsmiljø – i samarbejde med Tingholm K.

 

2012

Sundhedsfremme- en vejledning for Industriens Branchearbejdsmiljøråd i samarbejde med Aldrich PT

 

2011

Høje krav i det grænseløse arbejde kræver nye kompetencer, Videncenter for Arbejdsmiljø

 

2011

Ledelse af det grænseløse arbejde, i Ledelse i Dag

 

2011

Fortællinger kan skabe forandring, BAR FOKA

Mine samarbejdspartnere

 

  • Hanne Christensen, Projekthuset Aron
  • Erhvervspsykolog Karen Marie Didrichsen
  • Cand. Psych. Mette Krøigaard, Foreningen af Yngre læger
  • Connie Lachenmeier, Københavns Kommune
  • Annette Gaard, Privathospitalet Aleris-Hamlet
  • Jytte Bonde, tidligere OPU — Organisationspsykologisk Uddannelse
  • Amilkon, Søren Jensen
  • Prescriba Psykolognetværk
  • Psykolog Johannes Fredborg