Få styr på dine dilemmaer
Få styr på dine dilemmaer

Jeg tilbyder leder- og medarbejdercoaching samt faglig supervision til professionelle

 

Når du kontakter mig, sørger jeg for, at du bliver inddraget fra starten og godkender, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder sammen. Se mere om mine ydelser indenfor ledercoaching,  medarbejdercoaching og faglig supervision

Første samtale

Det er vigtigt for mig, at du er inddraget fra starten og godkender, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder sammen. Du bliver også orienteret om min tavshedspligt.

 

Vi tager udgangspunkt i, hvad du gerne vil have ud af forløbet og en aftale om vores fokus og metode. Vi udvælger en konkret problemstilling, som coachingen eller supervisionen har fokus på. Vi udforsker sammen,

 

  • hvad du har gjort indtil nu i forhold til problemstillingen, og hvad der har virket godt, og hvad der ikke har virket for dig.
  • hvilke konsekvenser problemstillingen har haft for dig følelsesmæssigt, tankemæssigt og kropsligt
  • hvilke ressourcer og støttemuligheder du har i forhold til dine egne evner og erfaringer, og hos de mennesker du omgås

 

På baggrund af de ovenstående spørgsmål kan vi komme frem til:

  • hvilke håb og handlemuligheder, der kan være fremover, hvad der kan være næste skridt, og hvad der skal til for at foretage dette skridt
  • evt. aftaler vi en hjemmeopgave, dvs. noget du skal tænke over, registrere eller prøve af indtil næste møde

Typiske forløb

Ledercoaching

Ledercoaching er et tilbud til lederen eller til et lederteam. Det kan f.eks. være i forbindelse med en ny rolle, i forbindelse med stress, samarbejde eller motivation af medarbejderne. Individuelle forløb kan f.eks. være 5 – 8 samtaler af 60 minutter. Ledergruppeforløb vil typisk være to timer ad gangen.

 

Eksempler på indhold i ledercoaching:

 

Jeg har solid erfaring inden for ledercoaching fra en lang række store og små virksomheder, private og offentlige. Jeg er certificeret i brugen af Neo Pi 3

Medarbejdercoaching

Medarbejdercoaching kan tilkøbes af små virksomheder som en rammeaftale, hvorigennem I kan tilknytte mig som fast psykolog, der kender jer og jeres værdier. Ved at tilkøbe f.eks. 10 samtaler a 50 minutter, vil jeg kunne træde til f.eks. i akutte situationer i forbindelse med alvorlige hændelser på virksomheden, eller i forhold til stress eller alvorlig sygdom hos en medarbejder. Bemærk jeg tilbyder at træde til ved akut krisehåndtering med debriefing for de involverede parter.

Faglig supervision 

Faglig supervision er henvendt til den fagprofessionelle medarbejder, der kan have dilemmaer i sit arbejde med klienter, patienter eller samarbejdspartnere. Supervisionen er typisk 60 minutter, og kan f.eks. gives månedligt. Den faglige supervision kan også gives til en faggruppe. Den vil så typisk være tre timer pr. gang. Typiske grupper for supervision er faggrupper, der arbejder med mennesker, som f.eks. psykologer, læger, socialpædagoger, sygeplejersker, lærere og pædagoger.

Imens Susie arbejdede som arbejds-og erhvervspsykolog i COWI, havde jeg fornøjelse af at sparre med Susie om, hvordan jeg som divisionsdirektør kunne arbejde med at udvikle det psykiske arbejdsmiljø på vores fælles arbejdsplads. Jeg oplevede, at Susie havde et stor overblik over både den grundlæggende regulering (APV), den undersøgelsesmetode vi anvendte og tolkningen af de resultater, vi fik ud af undersøgelsen. Vigtigst for mig var at få sparring om, hvordan jeg selv kunne påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Både i min kommunikation og i den proces, jeg tilrettelagde vores processer om ledelse- og medarbejderudvikling. Her hjalp Susie mig til at se, hvad jeg havde mulighed for at påvirke qua min egen kommunikation og hvad vi skulle ændre i dialogprocesser mellem ledelse og medarbejdere og kolleger imellem.

 

Helle Vang Andersen, Divisionsdirektør COWI A/S

Ledercoaching: Eksempler på ydelser

Anerkendende ledelse

Hvordan kan du motivere dine medarbejdere og bevare deres arbejdsglæde? Hvordan kan du få værdibaseret ledelse til at virke i praksis? Anerkendende ledelse handler grundlæggende om at vise medarbejderne, at de bliver set, hørt og inddraget. Jeg tilbyder coaching i forhold til, hvordan du kan blive mere anerkendende i din kommunikation og i din ledelsesstil og således opnå dit mål om at gøre en positiv forskel for medarbejderne, og dermed styrke samarbejdet og arbejdsglæden på arbejdspladsen.

Dit personlige lederskab

Hvordan føler du dig tilpas i din funktion som leder? Bliv styrket i din lederfunktion: Ved du hvad der er dine personlige og faglige styrker, dilemmaer og udviklingsmuligheder? Min coaching kan have særlig fokus på dit personlige lederskab, f.eks. med udgangspunkt med en test af dine personlige lederegenskaber gennem den erhvervsrettede og internationalt anerkendte test Neo Pi 3, som jeg er certificeret i. I denne test måles du på fem centrale personlighedsparametre med benchmark til andre ledere. Herved får du overblik over dine personlige styrker og udviklingsmuligheder. På baggrund af analysen får du anbefalinger, og jeg coacher dig gerne i forhold til, hvordan du kan udvikle dig videre på dine prioriterede faglige og personlige udviklingsområder.

Ledelse af stress og det grænseløse arbejde

Som leder har du en vigtig rolle i forebyggelsen og håndteringen af stress.  Jeg tilbyder individuel ledercoaching i forhold til stress med udgangspunkt i min forskning i det grænseløse arbejde: Coachingen kan f.eks. have fokus på, hvordan du som leder gennem tilrettelæggelsen af arbejdet og støtte til medarbejderne gennem situationsbestemt ledelse kan forebygge, at stress opstår på arbejdspladsen, og/eller hvordan du håndterer aktuelt forekommende stresstilfælde.  Fokus kan også være på, hvordan du selv som leder personligt forebygger og håndterer stress i dit eget arbejde.

Susie Kjær – Erhvervspsykolog
Virtuel ledelse & arbejdsmiljø bind 2

Virtuel ledelse

Virtuel ledelse, dvs. at lede teams og medarbejdere, der sidder på en anden geografisk lokation end du selv, og måske også er spredt geografisk i forhold til hinanden, er en særlig krævende form for ledelse med indbyggede typiske udfordringer i forhold til f.eks. samarbejde, kommunikation og oplevelsen af fællesskab.  På baggrund af min forskning i virtuel ledelse, kan jeg tilbyde at coache dig i forhold til, hvordan du styrker samarbejdet i og mellem teams, kommunikationen og oplevelsen af fællesskab uden selv at gå ned med stress. Det handler blandt andet om meget bevidst brug af virtuelle medier og om god planlægning, information og omhyggelighed i forhold til gennemførelsen af virtuelle møder. Og det handler om værdibaseret og situationsbestemt ledelse på et anerkendende grundlag.

Vanskelige samtaler med medarbejderne

Samtaler med medarbejdere er en væsentlig del af en leders funktion: Mus-samtaler, sygefraværssamtaler, afskedigelsessamtaler og den vanskelige samtale, når du vil ændre en medarbejders adfærd. Er der samtaler, som er sværere for dig at gennemføre end andre? Mangler du metoder til gennemførelsen af samtalerne, eller måske har du følelsesmæssigt svært ved at gennemføre nogle at samtalerne? Jeg tilbyder coaching og undervisning i at gennemføre de forskellige former for samtaler. Mine metoder bygger på en anerkendende tilgang, hvor du er tydelig over for medarbejderen i forhold til dit eget ståsted som leder, og hvor du lytter til medarbejderen, og hvor det er muligt at engagere denne i at finde fælles løsninger.