Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen

Når arbejdet er uhensigtsmæssig tilrettelagt, kan det give risiko for stress. Der kan f.eks. være for høje eller modsatrettede krav, for svære opgaver, mange afbrydelser og/eller hyppige deadlines.  Hvis der fx samtidigt er uklare mål, manglende anerkendelse og en usikker jobsituation, er der øget risiko for stress.

 

Det grænseløse arbejde er i dag blevet hverdag for mange: At man føler man skal stå til rådighed ved telefon og mail døgnet rundt. På arbejdet kan man sagtens have travlt og have det sjovt. Men har man travlt, og det ikke længere føles sjovt, men  hårdt og uoverskueligt, er man i risiko for stress.

Hjælp til at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen

Da langvarig stress kan have alvorlige konsekvenser for medarbejderens psykiske og fysiske helbred, er det vigtigt, at undersøge om de er i risiko for stress.

 

Jeg tilbyder hjælp til arbejdspladser, der gerne vil arbejde med at forebygge og håndtere stress, og jeg tilbyder individuel behandling af stress til ledere og medarbejdere.

 

Hvis det er på arbejdet, stressen er opstået, er det vigtigt, at finde ud af, om arbejdet kan tilrettelægges på en anden måde, og om medarbejderne kan få mere støtte. Min hjælp til arbejdspladsen kan bestå i at undervise og rådgive ledere og evt. tillidsvalgte i, hvordan man forebygger og håndterer stress på arbejdspladsen ved hjælp af tilrettelæggelsen af arbejdet og gennem særlig støtte til de medarbejdere, som er i risiko for stress.

 

En del af forebyggelsen kan handle om at få opbygget en robust arbejdskultur, hvor der medarbejderne imellem er bevidsthed om risici for stress og klarhed over forventninger til egen rolle i forhold til at forebygge stress på arbejdspladsen. Herunder tilbyder jeg blandt andet kurser for alle ansatte med henblik på, hvordan man som kolleger kan spotte og hjælpe med at forebygge stress.

Hvordan kan arbejdspladsen få hjælp til at forebygge og håndtere stress?

 

Hjælpen kan bestå i rådgivning og undervisning af ledelsen og de tillidsvalgte i at tilrettelægge arbejdet og at støtte medarbejdere, så der undgås stress. Supplerende kan alle medarbejdere undervises i at tage ansvar for sig selv og kolleger og således opbygge en robust arbejdskultur.