Trivsel og glæde
– resultater, der rykker og nytter
Trivsel og glæde
– resultater, der rykker og nytter

Jeg brænder for at medvirke til at skabe trivsel og glæde på arbejdet og hjemme som privatperson

Jeg tilbyder hjælp til virksomheder, ledere og fagprofessionelle og giver privat psykologhjælp

 

Susie Kjær, Cand. Psych. Aut, Specialist
og indehaver af Anerkendende Psykologpraksis / a-praksis.dk

Jeg brænder for at medvirke til at skabe trivsel og glæde på arbejdet og hjemme som privatperson

Jeg tilbyder hjælp til virksomheder, ledere og fagprofessionelle og giver privat psykologhjælp

 

Susie Kjær, Cand. Psych. Aut,
og indehaver af Anerkendende Psykologpraksis / a-praksis.dk

Privat psykologhjælp

Få det godt med dig selv og andre, få ro på hverdagen.
Styrk dit selvværd. Individuelt, som par eller i gruppe.

 

Se her, hvilken terapeutisk hjælp, jeg tilbyder …

Erhvervspsykologisk konsultation

Fasthold værdifulde medarbejdere, undgå stress som leder, få styr på virtuel ledelse af dine medarbejdere, bevar arbejdsglæden hos medarbejderne

 

Se her, hvad jeg tilbyder virksomheder …

Coaching og supervision

Få afklaret dine dilemmaer, få nattesøvnen tilbage. Som leder eller fagprofessionel.

 

Se her, hvad jeg tibyder indenfor coaching og supervision …

Rådgivning af virksomheder og ledere

Jeg rådgiver virksomheder om, hvordan de strategisk kan udvikle det gode arbejdsliv og bevare robusthed under forandringens vinde. Hvordan de kan fastholde og udvikle arbejdsfællesskaber og samtidig bidrage til virksomhedens forretning.

 

Ledere rådgiver jeg om, hvordan de gennem systematisk tidlig opsporing af problemer og lederfeedback kan få strategierne til at leve i praksis.  Læs mere om min rådgivning af virksomheden og lederen.

Kurser og foredrag

Jeg holder kurser og foredrag, der alle handler om, hvordan ledere og medarbejdere sammen kan skabe det gode arbejdsliv.

Mine kurser og foredrag besvarer bl.a. spørgsmål, som:

 

  • Hvordan kan man opbygge et tillidsfuldt og retfærdigt samarbejde? Hvordan kan konflikter løses?
  • Hvad er det grænseløse arbejde, hvordan kan man forebygge og afhjælpe stress?
  • Hvordan kan en succesfuld omstrukturering og forandring tilrettelægges?
  • Hvordan kan lederen motivere sine medarbejdere? Hvordan kan man udøve anerkendende ledelse?
  • Hvordan håndterer man som arbejdsplads vold, mobning og seksuel chikane?
  • Hvordan kan man som arbejdsplads og kollega yde krisehjælp?
  • Hvordan kan man undgå ulykker gennem kultur og påvirkning af medarbejderne til sikker adfærd?

 

Læs mere om mine kurser og foredrag.

Coaching, supervision og terapi

Jeg coacher ledere individuelt i forhold til deres personlige dilemmaer og udviklingsbehov. Jeg superviserer fagpersoner, herunder psykologer, og jeg tilbyder terapi til enkeltpersoner og par, i forhold til arbejdsmæssige og personlige problemstillinger. Læs mere om min coaching, supervision og terapi.

 

Undersøgelser og forskning

Jeg foretager kvalitative undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø, gennemfører vurderinger og giver anbefalinger til virksomheden på baggrund heraf.

Derudover er jeg en erfaren arbejdsmiljøforsker på det psykiske område. Læs mere om min forskning.

 

Referencer

Min erfaring trækker jeg fra 25 års arbejde som konsulent på det psykiske område. Mine kunder har været en lang række store og små private virksomheder, kommuner, stat, regioner, fagforeninger og Branchefællesskabsråd. Desuden har jeg lavet opgaver for EU og Danida. Læs mere om mine referencer her.