Selvværd

Selvværd

Behandling af lavt selvværd

Jeg kan tilbyde behandling for lavt selvværd. I behandlingen er der først fokus på at forstå sin egen overlevelsesstil som barn. Hermed kan man forstå, at de negative tanker og billeder om sig selv er tillært og derfor kan ændres. Dernæst er der fokus på at øve at lægge mærke til positive sider ved sig selv, at øve sig i at tage sine behov, følelser og tanker alvorligt, og gøre det legitimt at fremføre sine behov, følelser og tanker. Efterhånden vil man derefter øve sig i at med god samvittighed at udtrykke sine behov, følelser og tanker over for andre, og at få sat sine grænser, når ens egne behov er truet. Senere vil man have mod til at kaste sig ud i nye aktiviteter og møde nye mennesker, som bidrager til glæde og energi.

 

En del af terapien handler om, at lære ”at afkoble sig” fra sine negative tanker – med udgangspunkt i kognitiv og metakognitiv terapi, da negative tanker er med til at trække humøret og energiniveauet ned. Når man begynder at erfare, at man kan skifte fokus væk fra sine negative tanker over på positive behov, opstår der nye muligheder for handling. Og når først man er begyndt at handle for at få mere glæde og energi ind i sit liv, vil selvværdet blive større, og man vil opdage, at humøret følger med i takt med, at man gør flere gode ting for sig selv.

Hvad er selvværd

Selvværd er at kunne lide og acceptere sig selv med sine følelser, tanker og sin krop. Man træder tydeligt frem for andre med de behov, følelser og tanker man har. Man kan sige fra, når man ikke kan klare en opgave eller ikke har tid til at hjælpe en anden, og man kan sige til, når man gerne vil være med til noget, andre foreslår. Selvværd handler også om, at man ikke er bange for at lave fejl, fordi man ved, at man kan lære af fejl, og at man har ret til at søge hjælp, når man har brug for det.

Lavt selvværd på arbejdspladsen

På arbejdspladsen kan et lavt selvværd f.eks. betyde, at man ikke får sagt fra i forhold til en for stor arbejdsmængde og komplekse arbejdsopgaver, så man kan blive i risiko for at få stress. Et lavt selvværd kan også medvirke til angst, hvis man hele tiden er optaget af, hvad andre tænker om en på arbejdspladsen, og derfor holder sig tilbage. Ved lavt selvværd er man også i større risiko for depression, fordi man er tilbøjelig til at føle skam og skyld, når der sker fejl, eller når man får kritik fra kolleger eller fra chefen.

Symptomer på lavt selvværd

Når man har lavt selvværd, vil man ofte være meget tilbageholdende, f.eks. holde sig i baggrunden og undlade at sige sin mening eller på anden måde træde frem, så andre lægger mærke til en. Typisk kan man være plaget af mange negative tanker om sig selv og være bange for, at andre skal tænke dårligt om en selv. Hvis man får kritik eller kommer i konflikt med andre, vil man typisk lægge skylden på sig selv og spekulere over, hvad man selv har gjort galt. Et tankemylder, hvor man ruger over, hvad andre har sagt, og bekymrer sig for at lave fejl, kan betyde, at det kan være svært at sove om natten. Ved manglende nattesøvn er der stor risiko for at man kan føle sig ”drænet, energiforladt og fortabt” – og der kan opstå en negativ spiral, så tankerne kredser om, hvorfor netop man selv er ramt, og hvorfor man er anderledes end andre, som man tror er meget mere selvsikre.

Årsager til lavt selvværd

Vores selvværd bliver grundlagt i barndommen og opbygges gennem livet. Vi udvikler vores selvværd, når vi bliver set, hørt og forstået af vores forældre og søskende. Vi lærer at tage os selv alvorligt, og vi lærer at de behov, følelser og tanker vi har, er helt i orden.

 

Et lavt selvværd kan opstå, når vores forældre ikke ser os, lytter til os og/eller ikke forstår og accepterer den vi er, og det vi forsøger at udtrykke. Når man er et lille barn, kan man ikke gøre oprør mod sine forældre, det vil være alt for farligt, fordi man har brug for sine forældre for at kunne overleve. Hvis så forældrene ikke handler hensigtsmæssigt, f.eks. hvis der er store problemer i familien, kan barnet ikke tænke, at der er noget i vejen med forældrene, men vil i stedet tro, at det er dem selv, der er noget i vejen med, og barnet kan da begynde at rette på sig selv og at bebrejde sig selv, og også holde sig tilbage med at træde frem og fortælle sine behov.

 

Som voksen er risikoen at man kan komme til ”at hænge fast” i et lavt selvværd, så man er tilbøjelig til at tænke negative tanker om sig selv, og være mere optaget af, hvad man ”bør” og ” skal,” end af hvad man selv har lyst til og gerne vil. Lavt selvværd medvirker ofte til problemer som depression, stress og angst.

Behandling af lavt selvværd

 

I behandlingen er der fokus på, at lære at tage sine egne behov, følelser og tanker og alvorligt, og at det er legitimt at udtrykke disse behov, følelser og tanker. En del af behandlingen er at afkoble sig fra negative tanker om sig selv og at  give sig selv lov tiløve sig i at opsøge aktiviteter og mennesker, der bidrager til at give energi og glæde.