Jeg sætter det gode arbejdsliv i centrum

Ledere og medarbejdere skaber det godt arbejdsliv, når de samarbejder om virksomhedens kerneopgave og samtidigt prioriterer og skaber ro om arbejdet. Det gode arbejdsliv giver udvikling, stolthed, arbejdsglæde. Det sikrer, at vi kan gennemføre et langt arbejdsliv.

Tydelige og anerkendende ledere, der styrer, lytter og involverer, er med til at skabe det gode arbejdsliv, hvor arbejdspladsens kultur udvikler sig, og virksomhedens forretning understøttes. Medarbejdere og ledere har brug for anerkendelse. Masser af anerkendelse.

Med mit arbejde kommer det gode arbejdsliv i centrum. Lederne får konkrete værktøjer til, hvordan de kan sikre det gode arbejdsliv og samtidigt tilgodese forretningen. Ledelse over afstand – virtuel ledelse er en særlig udfordring, som jeg har forsket i. Værktøjer til den virtuelle leder har jeg bl.a. givet i bøgerne:  Virtuel Ledelse og Arbejdsmiljø – Bind 1 og 2 skrevet i samarbejde med CBS og SDU og med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. De kan downloades gratis her, hvor du også kan læse mere om bøgerne.

Rådgivning af virksomheder og ledere

Jeg rådgiver virksomheder om, hvordan de strategisk kan udvikle det gode arbejdsliv og bevare robusthed under forandringens vinde. Hvordan de kan fastholde og udvikle arbejdsfællesskaber og samtidig bidrage til virksomhedens forretning.

Ledere rådgiver jeg om, hvordan de gennem systematisk tidlig opsporing af problemer og lederfeedback kan få strategierne til at leve i praksis.  Læs mere om min rådgivning af virksomheden og lederen.

Kurser og foredrag

Jeg holder kurser og foredrag, der alle handler om, hvordan ledere og medarbejdere sammen kan skabe det gode arbejdsliv. Mine kurser og foredrag besvarer bl.a. spørgsmål, som:

  • Hvordan kan man opbygge et tillidsfuldt og retfærdigt samarbejde? Hvordan kan konflikter løses?
  • Hvad er det grænseløse arbejde, hvordan kan man forebygge og afhjælpe stress?
  • Hvordan kan en succesfuld omstrukturering og forandring tilrettelægges?
  • Hvordan kan lederen motivere sine medarbejdere? Hvordan kan man udøve anerkendende ledelse?
  • Hvordan håndterer man som arbejdsplads vold, mobning og seksuel chikane?
  • Hvordan kan man som arbejdsplads og kollega yde krisehjælp?
  • Hvordan kan man undgå ulykker gennem kultur og påvirkning af medarbejderne til sikker adfærd?

Læs mere om mine kurser og foredrag.

Coaching, supervision og terapi

Jeg coacher ledere individuelt i forhold til deres personlige dilemmaer og udviklingsbehov. Jeg superviserer fagpersoner, herunder psykologer, og jeg tilbyder terapi til enkeltpersoner og par, i forhold til arbejdsmæssige og personlige problemstillinger.  Læs mere om min coaching, supervision og terapi.

Undersøgelser og forskning

Jeg foretager kvalitative undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø, gennemfører vurderinger og giver anbefalinger til virksomheden på baggrund heraf.

Derudover er jeg en erfaren arbejdsmiljøforsker på det psykiske område. Læs mere om min forskning.

Referencer

Min erfaring trækker jeg fra 25 års arbejde som konsulent på det psykiske område. Mine kunder har været en lang række store og små private virksomheder, kommuner, stat, regioner, fagforeninger og Branchefællesskabsråd. Desuden har jeg lavet opgaver for EU og Danida. Læs mere om mine referencer.